Historien om båtbyggeriet på Lyngholmen

HISTORIEN:
  Her kan du lese historien om
  båtbyggeriet på Lyngholmen.
  Det hele begynte med at Sigvald
  Lyngholm dro til Hardanger for
  å gå i båtbyggerlære. Det endte
  med en bedrift som sysselsatte
  flere menn og produserte
  hundrevis av båter.

Båtbyggeren

Ut mot sletto, litt nord for Ryvarden fyr i Sveio kommune, ligger Lyngholmen. Her vokste Sigvald Lyngholm (født 02.08.1894) opp i et miljø preget av sildefiske, seilskuter og skipstrafikk. Interessen for båter og båtbygging ble tidlig vakt. Allerede som skolegutt smidde han barkbåter som han solgte til skolekameratene.

Da Sigvald var 18 år gammel, dro han til Hardanger for å bli båtbygger. Han gikk i lære hos Peder Gjerde på Omastrand i Strandebarm. Etter tre års læretid, kom han tilbake til Lyngholmen for å starte sitt eget båtbyggeri. I Hardanger traff han Johanna Dysvik som han giftet seg med. Siden han var den eldste sønnen i familien, tok han over farens småbruk da han trakk seg tilbake. Dessverre døde Johanna etter kort tid. Da solgte han småbruket fordi det ble for mye å ta seg av. Han bygget seg hus lenger vest på småbruket, rett ovenfor den vesle viken som heter Kipperviken. Senere ble han gift med Kjerstine Salhusvik og de fikk fem barn.

Båtbyggeriet

Den første desember 1915 begynte Sigvald Lyngholm å bygge sin første båt. Dette skjedde i naustet til Johannes Våga inne i Havnavikjo. Det var en firbøring bestilt av fyrvokter Vold på Ryvarden. Han hadde møtt den unge båtbyggeren da han skulle til Haugesund for å kjøpe båtsøm og annet utstyr til båtbyggingen. Der og da bestilte han seg en båt. Nå var båtbyggeriet i gang og bestillingene kom på løpende bånd. Mange fra bygden ville ha båter, og snart spurtes Lyngholmsbåtene også videre langs kysten. Båtene utmerket seg som gode, kraftige og sjødyktige båter; derfor ble reklame aldri nødvendig. Foruten de som ble levert i hjemkommunen, gikk mange båter til Bømlo, Haugesund, Karmøy og Tysvær. Det hendte også at båter som skulle på sommersildfisket på Island ("Islandsfisket") kom innom og tok med seg to-tre båter som skulle selges på Island Eller Færøyene.

Etter hvert ble det så mye å gjøre at to av Sigvalds brødre - Nils og Bent - ble med i virksomheten. I spesielt travle perioder ble enda en bror og en nabo med. De første tretten årene bygde Sigvald båtene i naustet til Johannes Våga, men etter at han hadde bygget eget våningshus flyttet han virksomheten til sin egen kjeller. I den tiden var det ikke alltid greit for hans kone i etasjen over når klinkingen av båter gikk for fullt. Det ble også reist et hus ovenfor Kipperviken der det ble bygget større båter. Store stokker ble da lagt over viken når båtene skulle sjøsettes. I 1942/43 flyttet de båtbyggeriet til Havnavikjo der de satte opp et hus som var stort nok til at de kunne bygge motorbåter i første etasje og færinger ovenpå. Den 15. januar 1952 ble det orkan og båtbyggeriet ble totalt ødelagt. Etter det sluttet Sigvalds brødre i båtbyggeriet og tok seg arbeid som bøkker og snekker i Haugesund.

Etterspørselen etter slike båter hadde da så smått begynt å avta, men Sigvald hadde nok arbeid til seg selv da han fortsatte virksomheten alene i sitt eget naust. Han bygde helt til 1970, da var han 76 år og pensjonerte seg.

Det ble bygget mange båter på Lyngholmen, hele 136 motorbåter og 402 færinger. Den største motorbåten var 32 fot. I 1939 kostet en slik Lyngholmsbåt kr 1 135. Alle båtene unntatt to var klinkerbygde. Utenom dette ble det bygget en del eker (prammer) samt foretatt svært mange reparasjoner.


Historien      Foreningen      Båtbyggeriet      Fakta-Arkiv      Båter i dag

Alt materiale på disse sidene er copyright©Lyngholmsbåtens venner og kan ikke kopieres uten tillatelse.