Om foreningen "Lyngholmsbåtens venner"

FORENINGEN:
  I 1994, hundre år etter at
  Sigvald Lyngholm ble født,
  ble det arrangert en båt-
  dag på Lyngholmen. Da viste
  det seg at interessen for
  lyngholmsbåtene var så stor
  at det var grunnlag for å
  stifte en forening...

Foreningens mål og arbeidsområder

På stiftelsesmøtet ble det vedtatt at foreningen skulle arbeide med følgende saker:

 • Spore opp og registrere Lyngholmsbåter. Sigvald Lyngholm førte lister over alle båtene som ble bygget. Med utgangspunkt i disse kan man finne tilbake til den opprinnelige eieren, og dermed bekrefte at det er en ekte Lyngholmsbåt. Det er også nyttig å vite hvilke båter som ikke lenger eksisterer eller lar seg restaurere. Inntil videre er det bare listene over robåtene som er tilgjengelige på websidene.
 • Utarbeide en oversikt over særegne trekk ved Lyngholmsbåtene.
 • Utarbeide et registreringsmerke for sikre Lyngholmsbåter. Til eierne av sikre Lyngholmsbåter blir det utstedt et bevis som skal følge båten på dens videre ferd.
 • Finne frem til en båt som egner seg for Karmsund Folkemuseum. En motorbåt har blitt donert til dette formålet. Den er pusset opp av medlemmer i Lyngholmsbåtens venner og står nå lagret innendørs i Mølstrevåg.
 • Skape interesse for at Lyngholmsbåtene blir tatt vare på.

Kontaktinformasjon

Du kan sende e-post til:
lyngholmsbaatensvenner@lyngholm.be

Styret

Våren 2008 (før årsmøtet) består styret av:

 • Formann: Jostein Westerlund
 • Sekretær: Olaug Hoff
 • Kasserer: Per Magne Vågen
 • Styremedlem: Peder Kristian Lyngholm
 • Styremedlem: Ingvild Kjærstine Økland
 • Styremedlem: Bjarne Vågen
 • Varamedlem: Knut Hoff


Historien      Foreningen      Båtbyggeriet      Fakta-Arkiv      Båter i dag

Alt materiale på disse sidene er copyright©Lyngholmsbåtens venner og kan ikke kopieres uten tillatelse.