Lyngholmsbåten: Arkiv og fakta

Fakta - Arkiv:
  Lyngholmsbåtene utviklet seg
  fra hardangerbåtene - de fikk
  sitt eget særpreg og ble mer
  robuste. Les andre fakta om
  lyngholmsbåtene og ta en titt
  på produksjonslistene.

Særpreg ved Lyngholmsbåten

Båtene utmerket seg som gode, kraftige og sjødyktige båter. Motorbåtene var godt utlagte, det vil si brede og stødige, også bakover. Det er ikke alltid lett å skille en lyngholmsfæring fra andre færinger, men et par kjennemerker kan hjelpe til med å identifisere dem: For eksempel går det bakerste bandet opp jevnt med toppen av esingen. I tillegg fikk nauarongen en spesiell utforming (se bilder).

Produksjonslistene

Sigvald lyngholm førte opp både nybygg og reparasjoner i en bok. Denne er bevart, og listene som finnes her vil være baserte på den. Så langt er det bare en scannet avskrift av listen over robåter som er lagt ut.

Fakta om Lyngholmsbåten

 • Det ble bygget 136 motorbåter, av disse var det 9 gavlabåter.
 • Største motorbåt: 32 fot.
 • Minste motorbåt: 17 fot.
 • Det ble bygget 402 færinger.
 • Største færing: 20 fot.
 • Minste færing: 13 fot.
 • Det ble bygget 14 prammer.
 • Antall reparasjoner og ombygninger: 539.
 • Båtbyggingen pågikk i tidsrommet 1915 til 1967.
 • Det ble bygget to kravelte båter.


Historien      Foreningen      Båtbyggeriet      Fakta-Arkiv      Båter i dag

Alt materiale på disse sidene er copyright©2006 Lyngholmsbåtens venner og kan ikke kopieres uten tillatelse.